Kwalifikacje zawodowe

PRZEBIEG MOJEJ KARIERY NAUKOWEJ I ZAWODOWEJ


Kwalifikacje zawodowe:

1991-1997 – studia na Akademii Medycznej w Lublinie, na wydziale lekarskim

2000-2005 – staż specjalizacyjny w zakresie psychiatrii w Klinice Psychiatrii AM w Lublinie

2006 – zdanie specjalizacyjnego egzaminu państwowego z psychiatrii

2002-2006 – 4-letni podyplomowy kurs psychoterapii organizowany przez

Katedrę Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierunkiem prof. Jerzy W.

Aleksandrowicza

Przebieg kariery zawodowej:

1997-1998 – staż podyplomowy w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie

1998-1999 – Pogotowie Ratunkowe w Przeworsku

2000-2005 – SPSK 1 Klinika Psychiatrii w Lublinie

2005-2006 – Poradnia Zdrowia Psychicznego przy Samodzielnym Szpitalu Wojewódzkim w Piotrkowie

Trybunalskim

2006-2007 – Poradnia Zdrowia Psychicznego SP ZOZ w Puławach

2007- 2013  – p.o. Ordynatora Oddziału Psychiatrycznego z Pododdziałem Psychogeriatrycznym  

2013 nadal – Zespół Opieki Psychiatrycznej SP WSzS w Chełmie


 
SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim

Zainteresowania naukowe i zawodowe:

Psychiatria i psychoterapia zaburzeń psychicznych

Dorobek naukowy:

Autorka i współautorka 20 publikacji naukowych

Stowarzyszenia naukowe:

Członkini Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Psychoterapii PTP

 

 

 

 
Webmedie.dk Webdesign Joomla CMS Hjemmeside